Svårt att rekrytera specialpedagoger på landsbygden

Det är inte alltid lätt att vara förälder på landet, även om det har många fördelar. Det är exempelvis ofta svårt för skolorna att rekrytera specialpedagoger. Visserligen går det att hyra speciallärare och specialpedagoger via bemanningsföretag, men det räcker knappast för att täcka de behov som finns.

Att bo på landet har många fördelar, inte minst när man har familj. Men det finns också vissa problem. Det kan vara långt till samhällsservicen, och långt till skolan. I skolorna på landsbygden kan andelen behöriga lärare också vara låg.

Det går att hyra in en specialpedagog från bemanningsföretag inriktade på skolan, men dessa företag är för det mesta baserade i storstadsregionerna, vilket gör att deras personal bara är tillgänglig för den del av landsbygden som ligger nära dessa regioner. Det är lättare att hitta en specialpedagog eller lärare att hyra in om skolan ligger i Södermanland eller Uppland än om den ligger i Jämtland eller i södra Småland. 

Glöm inte bort landsbygden!

Det talas mycket om sociala klyftor i Sverige idag, och i viss mån om klyftan mellan stad och landsbygd. Något som dock sällan tas upp är att denna klyfta även gäller utbildning. En studie från Göteborgs Universitet tar dock upp just detta: skolor i glesbygden och i bruksorter har jämförts. 

2018 rapporterade Svt att 63 procent av lärarna var behöriga på glesbygden. Sedan dess har antalet nog minskat något. Man kan också notera att två av de politiker som intervjuas i artikeln – Jan Björklund och Gustav Fridolin – har avgått. 

Hur ser då framtiden ut när det gäller tillgången till speciallärare och specialpedagoger på landsbygden? Det är naturligtvis svårt att sia om. Men under en överskådlig framtid kommer bemanningsföretagen att spela en viktig roll, och vi kommer troligen att se fler företag av denna typ. Kanske kommer vissa av dem rent av att specialisera sig på skolor på landsbygden och i bruksorter.