Ny el i gamla hus

Ny el i gamla hus

Det råder byggnadsvårdsfeber i landet, och många lägger stor möda och mycket tid på att få en så tidstypisk bostad som möjligt. Men det finns vissa områden där det är klokt att välja moderna lösningar. Inte minst gäller det elen. Gammal, osäker el är nämligen en vanlig orsak till bränder i gamla hus. 

Även om ett intresse för byggnadsvård ofta går hand i hand med önskan om att leva enklare, går det inte att blunda för att vi idag använder betydligt mer el än tidigare. Har du el indragen kommer ledningarna att utsättas för större belastning än de någonsin gjort tidigare. Ju äldre elinstallationen är, desto mer känslig är den.

Ta hjälp med elen

Därför är det en bra idé att du tar kontakt med en elektriker som kan ge råd om din elanläggning. En kompetent elfirma är företag, som bl.a. har elektriker i Farsta. Det är inte säkert att du måste byta ut elen. Elsäkerhetsverket skriver på sin webbplats att:

En befintlig anläggning skall uppfylla de föreskrifter som gällde då anläggningen togs i drift.

Samtidigt måste anläggningen vara säker. Den som äger anläggningen måste löpande kontrollera den, för att säkerställa att den är säker. Om du är osäker på hur du ska göra detta bör du ta hjälp av en certifierad elektriker. I annat fall kan det sluta med att huset brinner ner. Elfel är en vanlig orsak till bränder, både i bostadshus och i offentliga byggnader.

Byggnadsvård

Intresset för byggnadsvård ökar hela tiden. Fler och fler som köper gamla hus går in för att återställa dem, istället för att modernisera. Det behöver inte innebära att man river ut allting som tillkommit efter 1920, men inte heller att man tycker att moderna material är att föredra. Stockholms stadsmuseum har bra sidor om byggnadsvård.

Att återställa ett hus till gammal standard innebär också att det blir mindre sårbart vid kriser, eftersom man förr i tiden fick förlita sig på samhället i betydligt mindre utsträckning. En fungerande vedspis kan exempelvis användas både till matlagning och värme, om elen skulle försvinna. Men till vardags är el ofta att föredra, och då är det viktigt att den också är säker.